EU Elections 24 – Polish

Wybory europejskie, 6–9 czer Wybory europejskie, 6–9 czerwca 2024

#EU_elections24_Palestine

Wybory europejskie, 6–9 czerwca 2024 r Zbliżające się stanowią kluczową okazję do obrony podstawowych zasad leżących u podstaw praw narodu palestyńskiego. Stoimy w obliczu krytycznej sytuacji, ponieważ ludobójcza wojna przeciwko Palestyńczykom trwa, a ohydne zbrodnie przeciwko ludzkości nie słabną. Konflikt ten pozostawił po sobie niezliczone ofiary, dziesiątki tysięcy zabitych i rannych oraz przymusowe wysiedlenia ponad półtora miliona obywateli. Warunki życia znacznie się pogorszyły, pozbawiając ludzi niezbędnych zasobów, takich jak woda, żywność, leki, energia elektryczna i usługi komunikacyjne. Celowe niszczenie podstawowej infrastruktury, takiej jak szpitale, szkoły i uniwersytety, doprowadziło do głodu, poważnych problemów zdrowotnych i powszechnych urazów psychicznych. Ponadto działania te spowodowały katastrofę ekologiczną, zwiększając ryzyko wybuchu choroby i przyszłych epidemii. Niemniej jednak UE nie potępiła zbrodni popełnionych przez izraelską okupację, nie podjęła zdecydowanych kroków niezbędnych do położenia kresu tym okrucieństwom i nie wywarła odpowiedniego nacisku na państwo odpowiedzialne za te zbrodnie wojenne. Niepowodzenie systemu międzynarodowego, w tym ram praw człowieka, prawa i umów międzynarodowych oraz organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zakresie odpowiedniej ochrony niewinnych Palestyńczyków przez ostatnie 75 lat wzbudziło głębokie zaniepokojenie obywateli Europy. Ta historia odzwierciedla świat, w którym sprawiedliwość wydaje się nieosiągalna, gdzie prawo międzynarodowe jest ignorowane i gdzie organizacje globalne nie radzą sobie z przestępstwami, zwłaszcza gdy sprawcami są Izrael, Stany Zjednoczone lub państwa członkowskie Europy. W Parlamencie Europejskim ponad 500 członków głosowało za rezolucją, która potwierdza prawo Izraela do samoobrony, ignorując jednak prawo ludności pod okupacją do stawiania oporu swoim prześladowcom i która nie potępia wojny w Gazie jako ludobójstwa. Niektórzy europejscy przywódcy posunęli się nawet do celowego ukrywania faktów lub manipulowania prawem międzynarodowym w celu usprawiedliwienia swojego politycznego wsparcia dla Izraela, a wiele partii europejskich wspierało zbrodniarzy wojennych, motywowanych albo wąskimi interesami, podporządkowaniem się programom USA, naciskiem Izraela lub niewłaściwie ulokowane poczucie wstydu wynikające z historycznych krzywd popełnionych wobec społeczności żydowskiej w Europie przez jej rodziców lub dziadków. Karą za ten wstyd jest niesprawiedliwie przerzucona na Palestyńczyków. Około 6000 publicznych protestów/wydarzeń i wezwań do zmiany oficjalnego stanowiska europejscy politycy zawiedli swoich wyborców, zdradzając zaufanie, jakie pokładano w nich od wyborów w 2019 r. Stanowisko to wskazuje Europę na współsprawcę tych zbrodni, izolując ją wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem na arenie międzynarodowej oraz podważając zaufanie do zdolności Europy do stania na straży sprawiedliwości i prawa międzynarodowego. W obliczu zbliżających się wyborów w 2024 r. konieczne jest wybranie przedstawicieli, którzy podzielają nasze wartości i stawiają na pierwszym miejscu interesy europejskie.

. WE VOT FOR PALESTINIAN RIGHTS DEFENDERS

Walczmy o sprawiedliwość dla narodów uciskanych, o prawa mniejszości, o wolność słowa i przeciwko nienawiści w Europie.

Europejsko-Palestyńska Rada ds. Stosunków Politycznych

European Palestinian Council For Political Relations
Head office: Schuman 6, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32492369558

On Twitter 
www.eupac.net
info@eupac.net

   

Leave a Comment

Your email address will not be published.