EU Elections 24 – Nederlands

 De komende Europese verkiezingen, die worden gehouden van 6 tot 9 juni 2024

#EU_elections24_Palestine

De komende Europese verkiezingen, die worden gehouden van 6 tot 9 juni 2024, vormen een cruciale kans om de fundamentele beginselen die ten grondslag liggen aan de rechten van het Palestijnse volk te verdedigen. We worden geconfronteerd met een kritieke situatie nu de genocidale oorlog tegen de Palestijnen voortduurt en de gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid onverminderd doorgaan.

Dit conflict heeft talloze slachtoffers geëist: tienduizenden mensen zijn gedood of gewond geraakt en meer dan anderhalf miljoen burgers zijn verdreven. De levensomstandigheden zijn aanzienlijk verslechterd, waardoor mensen verstoken zijn gebleven van essentiële middelen als water, voedsel, medicijnen, elektriciteit en communicatiediensten. De opzettelijke vernietiging van essentiële infrastructuur zoals ziekenhuizen, scholen en universiteiten heeft geleid tot hongersnood, ernstige gezondheidsproblemen en een wijdverspreid psychologisch trauma. Bovendien hebben deze acties een milieuramp veroorzaakt, waardoor het risico op het uitbreken van ziektes en toekomstige epidemieën toeneemt.

Desondanks heeft de EU verzuimd de misdaden van de Israëlische bezetting te veroordelen, heeft zij verzuimd de beslissende stappen te nemen die nodig zijn om een einde te maken aan deze wreedheden en heeft zij verzuimd voldoende druk uit te oefenen op de staat die verantwoordelijk is voor deze oorlogsmisdaden.

Het falen van het internationale systeem, met inbegrip van kaders voor mensenrechten, internationale wetgeving en overeenkomsten en organen van de Verenigde Naties, om onschuldige Palestijnen adequaat te beschermen in de afgelopen 75 jaar, heeft geleid tot grote bezorgdheid onder Europese burgers. Deze geschiedenis weerspiegelt een wereld waarin gerechtigheid buiten bereik lijkt, waarin het internationaal recht wordt genegeerd en waarin mondiale organisaties nalaten om misdaden aan te pakken, vooral wanneer de daders Israël, de Verenigde Staten of Europese lidstaten zijn.

In het Europees Parlement stemden meer dan 500 leden voor een resolutie die het recht op zelfverdediging van Israël bevestigt, maar die het recht van mensen onder bezetting om zich te verzetten tegen hun onderdrukkers negeert, en die verzuimt de oorlog in Gaza te veroordelen als genocide. Sommige Europese leiders zijn zelfs zo ver gegaan dat ze opzettelijk feiten hebben verzwegen of het internationaal recht hebben gemanipuleerd om hun politieke steun voor Israël te rechtvaardigen, en veel Europese partijen hebben de oorlogsmisdadigers gesteund, gemotiveerd door ofwel beperkte belangen, afstemming op Amerikaanse agenda’s, Israëlische druk of een misplaatst gevoel van schaamte als gevolg van historisch onrecht dat tegen de Joodse gemeenschap in Europa is begaan door hun ouders of grootouders. De straf voor deze schaamte wordt onterecht afgewenteld op de Palestijnen.

Met ongeveer 6000 openbare protesten/manifestaties en oproepen tot een verandering van het officiële standpunt hebben Europese politici hun kiezers teleurgesteld door het vertrouwen dat sinds de verkiezingen van 2019 in hen gesteld werd, te beschamen. Dit standpunt heeft Europa geïmpliceerd als medeplichtige aan deze misdaden, waardoor het naast de Verenigde Staten en Israël op het internationale toneel wordt geïsoleerd en het vertrouwen in het vermogen van Europa om gerechtigheid en internationaal recht te handhaven wordt ondermijnd.

Nu de verkiezingen van 2024 naderen, is het noodzakelijk dat we vertegenwoordigers kiezen die onze waarden delen en de Europese belangen voorop stellen. Laten we strijden voor gerechtigheid voor onderdrukte volkeren, voor de rechten van minderheden, voor vrijheid van meningsuiting en tegen haat in Europa.

WE VOT FOR PALESTINIAN RIGHTS DEFENDERS

. WE VOT FOR PALESTINIAN RIGHTS DEFENDERS

European Palestinian Council For Political Relations
Head office: Schuman 6, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32492369558

On Twitter 
www.eupac.net
info@eupac.net

   

Leave a Comment

Your email address will not be published.